Events for August 2022

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday

1
OPEN FOR PSYCHOTHERAPY APPOINTMENTS

2
OPEN FOR PSYCHOTHERAPY APPOINTMENTS

3
OPEN FOR PSYCHOTHERAPY APPOINTMENTS

4
OPEN FOR PSYCHOTHERAPY APPOINTMENTS

5
OFFICE OPEN – NO APPOINTMENTS

6

7

8
OPEN FOR PSYCHOTHERAPY APPOINTMENTS

9
OPEN FOR PSYCHOTHERAPY APPOINTMENTS HOPE RANCH FOUNDATION BOARD MEETING

10
OPEN FOR PSYCHOTHERAPY APPOINTMENTS

11
OPEN FOR PSYCHOTHERAPY APPOINTMENTS

12
OFFICE OPEN – NO APPOINTMENTS PRIVATE CORPORATE EVENT

13

14

15
OPEN FOR PSYCHOTHERAPY APPOINTMENTS

16
OPEN FOR PSYCHOTHERAPY APPOINTMENTS

17
OPEN FOR PSYCHOTHERAPY APPOINTMENTS

18
OPEN FOR PSYCHOTHERAPY APPOINTMENTS

19
OFFICE OPEN – NO APPOINTMENTS

20

21

22
OPEN FOR PSYCHOTHERAPY APPOINTMENTS

23
OPEN FOR PSYCHOTHERAPY APPOINTMENTS

24
OPEN FOR PSYCHOTHERAPY APPOINTMENTS

25
OPEN FOR PSYCHOTHERAPY APPOINTMENTS

26
OFFICE OPEN – NO APPOINTMENTS

27

28

29
OPEN FOR PSYCHOTHERAPY APPOINTMENTS

30
OPEN FOR PSYCHOTHERAPY APPOINTMENTS

31
OPEN FOR PSYCHOTHERAPY APPOINTMENTS

 
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday