Events for June 2022

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
 

1
OPEN FOR PSYCHOTHERAPY APPOINTMENTS

2
OPEN FOR PSYCHOTHERAPY APPOINTMENTS

3
OFFICE OPEN – NO APPOINTMENTS

4

5

6
OPEN FOR PSYCHOTHERAPY APPOINTMENTS

7
OPEN FOR PSYCHOTHERAPY APPOINTMENTS

8
OPEN FOR PSYCHOTHERAPY APPOINTMENTS

9
OPEN FOR PSYCHOTHERAPY APPOINTMENTS

10
OFFICE OPEN – NO APPOINTMENTS

11

12

13
OPEN FOR PSYCHOTHERAPY APPOINTMENTS

14
OPEN FOR PSYCHOTHERAPY APPOINTMENTS FLAG DAY HOPE RANCH FOUNDATION BOARD MEETING

15
OPEN FOR PSYCHOTHERAPY APPOINTMENTS

16
OPEN FOR PSYCHOTHERAPY APPOINTMENTS

17
OFFICE OPEN – NO APPOINTMENTS

18

19
FATHER'S DAY

20
OPEN FOR PSYCHOTHERAPY APPOINTMENTS

21
OPEN FOR PSYCHOTHERAPY APPOINTMENTS

22
OPEN FOR PSYCHOTHERAPY APPOINTMENTS

23
OPEN FOR PSYCHOTHERAPY APPOINTMENTS

24
OFFICE OPEN – NO APPOINTMENTS

25

26

27
OPEN FOR PSYCHOTHERAPY APPOINTMENTS

28
OPEN FOR PSYCHOTHERAPY APPOINTMENTS

29
OPEN FOR PSYCHOTHERAPY APPOINTMENTS

30
OPEN FOR PSYCHOTHERAPY APPOINTMENTS

 
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday